De Zeus, Kronos en Rhea (originele brochure tekst)

In de ontwikkeling van de ZEUS wilden we niet afwijken van het ons bekende terrein, namelijk de conusluidspreker. Alternatieve systemen hebben volgens ons een te beperkt aantal voordelen en een te groot aantal nadelen, die een zorgeloos gebruik in de weg staan. In deze context is de ZEUS revolutionair. Het heeft de voordelen van het alternatieve systeem, zonder de nadelen ervan. We hebben een DIPOOL-CONUS systeem gemaakt, gekoppeld aan een open sub-laag systeem. Doordat beide delen volgens het conusprincipe werken, hebben we hier niet te maken met het aloude probleem van een electrostaat gekoppeld aan een conus. Het gevreesde en al te vaak voorkomende snelheidsprobleem is hiermede van de baan.

Het in de ZEUS gebruikte dipoolsysteem omzeilt de kastkleuring; dat heeft het gemeen met de alternatieven, maar de nadelen van een groot bewegend oppervlak hebben we niet. De intermodulatievervorming is bijgevolg klein en de afstralinghoek is groot. In tegenstelling tot de alternatieve dipool- systemen is het rendement van de ZEUS zeer hoog te noemen. We mogen dus zonder meer stellen dat met een beperkt vermogen reeds heel wat resultaat geboekt kan worden. Bovendien kan de ZEUS, doordat we meerdere luidsprekers inzetten, een grote geluidsdruk aan. Dit alles draagt bij tot het 'LIVE-gevoel dat deze luidspreker weet neer te zetten.

Het ZEUS systeem houdt het midden tussen een drieweg- en een vierweg- systeem. De toegepaste techniek is gestoeld op de principes die gebruikt worden in de KRONOS. We laten namelijk een vierde luidspreker aanvullend werken op het middengebied. Het is bijgevolg noch een drieweg, noch een vierwegsysteem. Het filter is opgebouwd met stuk voor stuk uitgemeten componenten en de fasecorrectie gebeurt op elektronische wijze. Wat de aansturing betreft kan men zowat alle kanten uit, zowel bi-wiring, als bi-amping; zowel passief als actief. Eén beding staat voorop, alleen het beste is goed genoeg. Deze luidspreker beschikt over enorme kwaliteiten en daar hoort ook het verraden van fouten bij.

 

KRONOS is de voortzetting van een legende. De eerste luidspreker die ETUDE ooit ontwikkelde was de MP 1, en daarvan is de KRONOS de opvolger. Een legende omdat dit de eerste luidspreker was die een eerlijke weergave koppelde aan DIMENSIE. De vormgeving is gebleven, die behoeft naar onze mening geen wijzigingen. De in de KRONOS toegepaste techniek vinden we overigens ook terug in het systeem ZEUS.

Technisch laat deze luidspreker zich als volgt beschrijven: de subwoofer wordt, in eenzelfde kast, opgevolgd door een middengebied dat uit twee drivers bestaat. Een die het volledig midden voor zijn rekening neemt en een tweede die slechts een klein deel moet "bijwerken". Hierop volgt een tweeter die de rest afwerkt. Voor de frequentiegebieden waarin zich één en ander afspeelt, verwijzen wij U naar het technisch overzicht.

Het geheel is opgebouwd volgens het Line-source-principe. Dit houdt in dat alle drivers in verticale lijn zijn opgebouwd. De fase wordt elektronisch gecorrigeerd in het filter. De componenten waarmee dit filter opgebouwd is, zijn geselecteerd op één procent! De filtermethode is eenvoudig, zodat het signaalverlies verwaarloosbaar is en het totaalrendement op redelijk hoog niveau ligt. Toch is een versterker van 100 Watt aan te bevelen. De versterker dient stabiel te zijn op variërende belasting. Ook dit systeem is op bi-wiring voorzien. Tegen een geringe meerprijs is het systeem voorbereid op multi-aansturing, zowel actief als passief.

De KRONOS is een luidspreker die zijn voorganger eer aan doet en de legende kan voortzetten. Hij zal nog lang een voorbeeld zijn in design en prestaties.

 

Met de RHEA heeft ETUDE een luidspreker ontworpen waarmee U de mogelijkheid wordt geboden bewust kennis te maken met het verschijnsel muziekbeleving, in de meest ruime zin van het woord. Het is een eenvoudig aan te sturen luidspreker die onder nagenoeg alle omstandigheden tot zijn recht kan komen. Wij stelden ons als doel dat ook urenlang luisteren niet mocht vermoeien. Met de inzet van vele nieuwe ideeën werd een luidspreker ontwikkeld die vrijwel geen wensen onvervuld laat.

De RHEA is een driewegsysteem volgens het Line Source principe. Om de eisen aan de rest van de installatie niet al te hoog te stellen, werd als laagst weer te geven frequentie 35 Hz gekozen. De voor ETUDE ontwikkelde en/ of geselecteerde componenten garanderen een, ook na vele jaren, gelijkblijvende kwaliteit. Standaard is de RHEA uitgerust met bi-wiring- aanstuurmogelijkheid. En om aan de meest uiteenlopende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden hebben wij een regelaar ingebouwd die de verhouding tussen laag en midden-hoog kan aanpassen. Hieruit moge blijken dat de overname- frequentie naar het midden toe zeer laag werd gekozen. Je zou kunnen stellen dat het systeem een ingebouwde subwoofer heeft.

Deze regelaar is bereikbaar via het filtercompartiment; eens afgeregeld, is de instelling dus niet per ongeluk te verstoren. Het rendement van de RHEA kan als normaal beschouwd worden; een stabiele versterker van 100 Watt is aan te raden. Uitzonderingen bevestigen de regel. De fase- correctie is akoestisch uitgevoerd. Wij bedoelen hiermee dat het speakerfront niet in één doorlopend vlak is uitgevoerd, zodat de tijdsvertraging tussen de verschillende drivers op mechanische wijze tot stand komt.

Zoals bij alle ETUDE-modellen is veel aandacht besteed aan het design: zo is bijvoorbeeld de frontopbouw door een rondom doorlopende bespanning aan het oog onttrokken. De feitelijke luidsprekerkast wordt door een tweede kast omsloten; deze heeft uitsluitend een designfunctie. Het oog wil ook wat!

SANDER