De Etude filosofie (originele brochure tekst)

Zoals zovelen met ons is ook ETUDE in de "bijkeuken" geboren. In de afgelopen jaren ontwikkelde het bedrijf ETUDE zich tot een flexibel en modern luidsprekerfabrikant, bij wie productidentiteit en handenarbeid hoog staan aangeschreven.

In 1979 introduceerde ETUDE haar eerste ontwerp: de ETUDE MP1. De "vader" van de ruimtelijke weergave, het alternatief in luidsprekerdesign en voor velen de referentie waaruit ideeën geput konden worden. Met oudgedienden uit de componentenwereld werd een ongeëvenaard stuk LIVE- muziek neergezet, hetgeen de keurig opgezette introductieshow in een hotel te Utrecht tot een onvergetelijke happening liet uitgroeien.

De "ruimtelijke" weergave, die al snel navolging vond, ontwikkelde zich tot een DIMENSIONELE weergave, de "conditio sine qua non" voor alle ETUDE luidsprekers; het fundament van het LIVE-gevoel. De term "Dimensioneer' houdt in dat de geluidsbron gedetailleerd lokaliseerbaar is in de ruimte en dat de onderlinge proporties van de instrumenten intact blijven. Etude heeft, meer dan wie ook, bewezen dat in het gezegde "ZIEN IS HOREN" een diepe kern van waarheid schuilt.

Een tweede fundamentele eigenschap van een ETUDE luidspreker is het respect voor het TIMBRE van een instrument. ETUDE zal er geen klankkleur aan toevoegen. Dit heeft tot gevolg dat bij een eerste kennismaking een ETUDE luidspreker niet indrukwekkend overkomt, deze is op langere termijn echter wel een boeiende luidspreker, en dat is juist wel indrukwekkend.

Uit beide voorgaande paragrafen komen twee belangrijke termen op de voorgrond: Dimensie en Timbre. Het zijn eenieder welbekende begrippen, nochtans zijn ze zelden samen aan te treffen in een luidsprekersysteem.

Tijdens het onderzoek dat wij verrichtten naar geluidsweergave in het algemeen, stelden wij twee fundamentele verhoudingen vast in de geluidsgolven; één in geluidsdruk, één in tijd. Zo wordt bijvoorbeeld het TIMBRE, de klankkleur, van een instrument bepaald door het niveauverschil tussen de grondtonen en hun boventonen (de harmonische). De plaats van een geluidsbron kunnen wij bepalen door het tijdsverschil tussen directe en gereflecteerde geluidsgolven. Deze laatste hebben dan weer hun eigen timbre- en dimensieverhoudingen. U merkt het al, het wordt een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Slaagt de ontwerper erin de intensiteitverhouding van verminking te vrijwaren, dan zal hij een keurige reproductie van de klankkleur kunnen bekomen. Lukt het hem bovendien ook nog de tijdsrelatie te handhaven, dan zal hij een identieke kopie van het origineel kunnen reproduceren. Zowel wat betreft klankkleur als plaatsing (Timbre en Dimensie).

De aandachtige lezer heeft al in de gaten dat dit een hele opgave is. Temeer daar reeds vanaf het eerste elektronisch component deze verhoudingen verstoord worden. Zelfs de spoel van een luidspreker, de elektrode van een electrostaat, of de winding van een magnetostaat brengen de zaak in de war.

ETUDE besteedt veel aandacht aan het design; dat vergt echter een vergaand vakmanschap. Daarom hebben wij geïnvesteerd in vakbekwame medewerkers en "High End"-houtbewerkingmachines. ETUDE heeft zich dan ook nooit laten verleiden tot "camouflage"-design. Wij schrikken niet terug voor gedurfde meubelmakerij, wel steeds geënt op interieurintegratie.

Innovatie, zowel op het gebied van systeembouw als van componentkeuze staat voorop. Echter wel op repeteerbare basis en in samenwerking met gerenommeerde toeleveranciers. Wij hechten veel belang aan service, ook op lange termijn. Een "eendagsvlieg"- component is bij ons niet welkom. Innovatie houdt ook in dat elke ETUDE luidspreker een op zichzelf staand systeem is en niet het derivaat van de grote broer.

Computer Aided Design! Een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Toegegeven, ook wij gebruiken de computer in de administratieve afwikkeling. In ons laboratorium blijft het gebruik van de computer echter bewust beperkt tot het uitvoeren van de ingewikkelde en vervelende berekeningen. Ontwikkelen is bij ETUDE een gehoormatig proces en daarin dulden wij geen bemoeienissen van digitale logica. Vanzelfsprekend beschikken wij over een meetinstrumentarium als back-up. En ook hier is weer het "High End" principe van toepassing: het beste is nèt goed genoeg.

Technische gegevens worden vaak gebruikt bij het cijfermatig vergelijken van diverse systemen en concepten. Zij zijn echter sterk afhankelijk van de gehanteerde meetprocedures en hebben dan ook slechts een relatieve waarde. Zo bedoelt ETUDE met "Continu belastbaarheid" het continu toelaatbaar vermogen op zogenaamde roze ruis. Het misverstand, dat een versterker zeker niet zwaarder mag zijn dan deze specificatie, heeft al menig sneuvelen veroorzaakt. Juist een te lichte versterker zal eerder schade aanrichten. Dit houdt verband met het snel in "clipping" gaan van een dergelijke versterker. Bij de aanschaf van de gepaste apparatuur bevelen wij U de gouden raad van Uw Hifi-adviseur aan, het is tenslotte zijn vak. U koopt niet alleen een luidspreker; U koopt niet alleen een versterker. U koopt een systeem! Ja, toch?

SANDER