De Ariadne, Clio en Ikaros (originele brochure tekst)

Het doordenken in de doelstellingen van ETUDE had een logische consequentie. Een nieuwe luidspreker? De eerlijkheid gebiedt ons ontkennend te antwoorden. Een 'gevolg' is een betere omschrijving. Voortbouwend op de ervaring en het 'slagen' van de RHEA, 'stond' op zekere dag de ARIADNE. Speels en gedurfd.

Een drieweg luidsprekerontwerp, in principe hetzelfde als de RHEA, waarmee we bedoelen: een subwoofer, verstrengeld in dezelfde kast met midden en hoog, met een akoestische fasecorrectie. Als een luidspreker ooit omschreven kan worden als bedoeld voor een bepaalde soort muziek, dan is dit, onder voorbehoud, waar voor de ARIADNE. Hij houdt van een speelse muzieksoort, bedoeld voor een speelse luisteraar. En toch, zoals elke ETUDE zal ook de ARIADNE de waarheid aan het licht brengen. Deze luidspreker heeft geen franje of luxe, geen regelingen. Of? Ja inderdaad, het kastontwerp is luxe, het straalt een bepaalde aristocratie uit. Over contradictie gesproken! Misschien was de leuze waarmede onze Duitse distributeur de luidspreker introduceerde het dichtst bij de waarheid: "Omdat muziek geen klassenstrijd is!"

De ARIADNE is aan te sturen met een versterker van goeden huize met een stabiel gedrag. Een vermogen van om en nabij de 50 Watt moet in normale omstandigheden voldoende zijn.

Dat prestatiegrenzen steeds weer verlegd worden, is een goede zaak. Jammer is echter dat ook de prijs steeds mee opgetrokken moet worden; dat is een minder goede zaak. ETUDE heeft met het uitbrengen van haar ontwerp CLIO, zowel de prestatiegrens als de prijs in de juiste richting verschoven.

Uit de ontwikkeling van ons referentie- luidsprekersysteem hebben wij een gedurfde 'koppeling' tussen twee luidsprekers gedistilleerd. Deze techniek hebben we in de CLIO toegepast. Dat resulteerde in een uiterst precieze DIMENSIONELE afbeelding, gekoppeld aan een 'neutraliteit' die tot voor kort slechts in een driewegsysteem voor mogelijk werd gehouden. De vormgeving? Oordeel zelf: het enige wat we kunnen stellen, is dat Kronos sedert acht jaar als voorbeeld in luidsprekerdesign staat aangeschreven. De CLIO is er een directe afleiding van.

De aansturing van de CLIO is probleemloos. Het gebruik van een "muzikale" versterker is nochtans een must. De gebruikte filtertechnieken hebben een dermate ver doorgevoerde "schoonheid" dat de versluiering waaraan velen gewend zijn, niet zal optreden. Een wat felle versterker zal dus zeer snel opvallen en een minder fraai eindresultaat tot gevolg hebben. In de ontwikkeling van de CLIO werd rekening gehouden met de plaats van opstelling. Wat we bedoelen is heel eenvoudig: bijna altijd vinden luidsprekers in onze huiskamers een plaatsje dicht bij een kamerwand. Dit is nu eenmaal een gegeven. We hebben hiermee rekening gehouden in de dosering van het laag. Iedereen weet dat het laag ondersteund wordt door een dergelijke opstelling. De CLIO maakt dus gebruik van de kamerwand om tot een uitgewogen frequentieverloop te komen. De juiste afstand tot de achterwand zal natuurlijk per kamer verschillend zijn. Experimenteren is dus zeker aangewezen. De CLIO heeft een hoog rendement, het vermogen van de versterker zal dus zelden een probleem vormen.

Met het model IKAROS heeft ETUDE een luidspreker ontwikkeld die, in de eerste plaats onszelf, heeft bewezen dat we gelijk hadden er zolang mee te wachten. Tot voor de introductie van het TPX materiaal geloofden wij er namelijk niet in dat voor een beperkt budget een volwaardige ETUDE ontwikkeld en geproduceerd kon worden.

De IKAROS is een tweewegsysteem geworden dat onze naam eer aan doet. Een ruimtewerking naar onze normen en een minimale kleuring. Het is een gezellige speaker geworden die je, samen met een redelijk te betalen versterker, een live'-gevoel kan geven. En daar is het allemaal om begonnen.

TPX materiaal is een zeer bijzonder, doch betaalbaar conusmateriaal. Het heeft de eigenschap over een zeer sterke eigen demping te beschikken. Deeltrillingen van het membraan zijn tot een minimum teruggebracht, waardoor de woofer tot zeer ver in het middengebied kan doorgaan. De bundeling die dan optreedt, wordt door een disperser ("verspreider") tegengegaan, daardoor behoudt het totale systeem de brede spreiding die het nodig heeft voor een probleemloze opstelling.

Het rendement mag als normaal omschreven worden, een versterker met een vermogen van 50 Watt is dus al voldoende bij een normaal gebruik van de IKAROS.

De vormgeving is eenvoudig en sober gehouden. Dit kwam het budget voor de drivers ten goede. Al met al toch maar mooi meegenomen.

SANDER